ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
 Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας - Μονάδα Πτητικών Μέσων  

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας - Μονάδα Πτητικών Μέσων

ΥΠΑ/ΜΠΜ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

  1. Η Μονάδα Πτητικών Μέσων είναι μία από τις Ειδικές Υπηρεσίες της ΥΠΑ και σύμφωνα με το οργανόγραμμα υπάγεται στον  Διοικητή και εποπτεύεται από τον Γενικό Διευθυντή Αεροναυτιλίας. Αποτελείται από δύο τμήματα. Το τμήμα Αεροσκαφών (ΜΠΜ/Α) και το τμήμα Από Αέρα Ελέγχου Ραδιοβοηθημάτων (ΜΠΜ/Β). Στεγάζεται στο ισόγειο του κτιρίου «Δ» της Υπηρεσίας Ελέγχου Περιοχής και το Αεροσκάφος με το οποίο επιχειρεί σταθμεύει στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) «Ελ. Βενιζέλος».
  2. Εχει σαν κύρια αρμοδιότητα την πιστοποίηση της αξιοπιστίας των Ραδιοναυτιλιακών Βοηθημάτων της Ελλάδος (ΥΠΑ - ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ -  ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ). Ταυτόχρονα μέσω ειδικών συμφωνιών πιστοποιεί και τα αντίστοιχα συτήματα των Υπηρεσιών Πολιτικής Αεροπορίας της ΚΥΠΡΟΥ και της ΑΛΒΑΝΙΑΣ, έχει δε σαν στόχο την σύναψη αντίστοιχων συμφωνιών με άλλες χώρες της Βαλκανικής και άλλων γειτονικών κρατών.Η αρμοδιότητα αυτή προκύπτει από τον Οργανισμό της ΥΠΑ (Π.Δ. 56/89) σε συνάρτηση με τον ισχύοντα Κανονισμό Αεροσκαφών της. Για τον σκοπό αυτό τηρούνται σχολαστικά τα προβλεπόμενα από την ΜΟΔ16 (Από Αέρα Ελεγχος Βοηθημάτων Πτήσεως) καθώς και από τα DOC8071 του ICAO και Flight Inspection Manual της FAA, σε ότι αφορά το σκέλος των Πολιτικών Ραδιοβοηθημάτων , και του STANAG 3374, σε ότι αφορά τα Ραδιοβοηθήματα ευθύνης της Πολεμικής Αεροπορίας.
  3. Τα ανωτέρω προσδιορίζουν και τον χαρακτήρα των παρεχομένων υπηρεσιών από την Μονάδα, οι οποίες έχουν καθαρά χαρακτήρα Κρατικού Ελέγχου με ταυτόχρονη αυστηρή τήρηση της σχέσης Ελεγκτή και Ελεγχόμενου, όπως ρητά προβλέπεται και από τη  Σύμβαση του Σικάγου την οποία έχει υπογράψει και η Ελλάδα.Με το σκεπτικό αυτό έχει προβλεφθεί στον ισχύοντα Οργανισμό της Υπηρεσίας, η ανεξαρτησία και αυτοδυναμία της Μονάδας, με την υπαγωγή της άμεσα κάτω από την Γενική Διεύθυνση Αεροναυτιλίας και τον Διοικητή.
  4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών είναι αφενός η στελέχωση της Μονάδας με εξειδικευμένο προσωπικό (Χειριστές - Ηλεκτρονικοί) και αφετέρου η ύπαρξη υψηλής σύγχρονης τεχνολογίας εξοπλισμού (Αεροσκάφος - Σύστημα Από Αέρα Ελέγχου). Να σημειωθεί ότι η ανωτέρω διαθεσιμότητα των στελεχών της Μονάδας είναι άμεσα εξαρτημένη από την απαραίτητη συνεχή εκπαίδευση - επιμόρφωση, τόσο για τους Χειριστές (Flight Simulator - ικανότητα προσέγγισης σε CAT II ILS κ.λ.π.), όσο και για τους Ηλεκτρονικούς - Ιπτάμενους Ελεγκτές (σύγχρονα συστήματα - εξειδικεύσεις κ.λ.π.). Εδώ θα πρέπει να τονισθεί και η αναγκαιότητα συμπλήρωσης της σύνθεσης της Μονάδας με άλλες ειδικότητες όπως, ικανού αριθμού  Μηχ. Αεροσκαφών (σήμερα η Μονάδα διαθέτει μόνο έναν) , Επιμελητή Πτήσεων κ.λ.π. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί και στον χρόνο που απαιτείται για την αξιοποίηση νέου προσωπικού, ο οποίος εκτιμάται στα δύο περίπου χρόνια, από μηδενική βάση μέχρι την ανάθεση υπευθύνων καθηκόντων(Χειριστές - Ηλεκτρονικοί χωρίς ειδικότητα Από Αέρα Ελέγχου).
  5. Σε ότι αφορά τον εξοπλισμό (πτητικά μέσα - κονσόλα)παλαιότερα η Μονάδα επιχειρούσε με δύο Αεροσκάφη τύπου DC-3 (Ντακότα) και ένα ελικόπτερο. Αυτά αντικαταστάθηκαν το 1978 με το σημερινό το οποίο είναι BEECHCRAFT KING-AIR 200 το δε ελικόπτερο έχει προ πολλού αποσυρθεί. Σήμερα βρίσκεται σε τελική φάση και η διαδικασία προμήθειας νέου Αεροσκάφους το οποίο προβλέπεται να είναι τύπου CESSNA CITATION X. Σε ότι αφορά τον ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό, το εγκατεστημένο στο σημερινό Αεροσκάφος σύστημα είναι το μοναδικό που λειτουργεί διεθνώς, καλύπτοντας με μεγάλη προσπάθεια τις τρέχουσες ανάγκες και αυτό ύστερα από ουσιώδεις παρεμβάσεις που κατά καιρούς του έχουν γίνει από τους Ηλεκτρονικούς της Μονάδας (αντικατάσταση καταγραφικού, αναβάθμιση, αντικατάσταση δεκτών, εγκατάσταση δέκτου GPS). Στο νέο αεροσκάφος προβλέπεται η εγκατάσταση υπέρσύγχρονου συστήματος το οποίο θα καλύπτει όλες τις ανάγκες μας ενώ ταυτόχρονα θα μας δίνεται η ευκαιρία παροχής Υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και σε άλλες γειτονικές χώρες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω τις διαδικασίας που ακολουθούμε σε σχέση με τις προγραμματισμένες συντηρήσεις του υπάρχοντος Αεροσκάφους (πραγματοποιούνται σε εξουσιοδοτημένα επισκευαστικά κέντρα στην Γερμανία) αυτό είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση η οποία μπορεί να διατηρηθεί για αρκετά χρόνια ακόμη. Αυτό μας δίνει την δυνατότητα αντικαθιστώντας το πεπαλαιωμένο σύστημα Από Αερα Ελέγχων να επιχειρούμε μελλοντικά με δύο Αεροσκάφη αποκομίζοντας  από αυτό πολλαπλά οφέλη (π.χ. μείωση του κόστους ανά αποστολή, δυνατότητα κάθετης αύξησης του ετήσιου όγκου αυτών).
  6. Η Γεωγραφική θέση της χώρας μας, σε συνδυασμό με την ιδιομορφία του εδάφους της και του μεγάλου αριθμού νησιωτικών περιοχών (πράγμα το οποίο την καθιστά μοναδική στον Ευρωπαικό χώρο) δημιουργεί αυξημένες ανάγκες στην Εναέρια Κυκλοφορία, σε ότι αφορά την ύπαρξη πιστοποιημένων Ραδιοναυτιλιακών Βοηθημάτων και κατ΄επέκταση στην ασφάλεια των πτήσεων που πρέπει να διατηρείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Ως εκ τούτου είναι έκδηλος ο ειδικός επιχειρησιακός χαρακτήρας της Μονάδας και η μοναδικότητα Αεροσκάφους και ΣΑΕ, μιας και καλείται να επιτηρεί την πλήρη ετοιμότητα του Εθνικού Εναερίου χώρου και την διατήρηση του σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση.
  7. Οπως φαίνεται και στις επόμενες σελίδες μπορεί να εκτιμηθεί δεόντως ο όγκος των αποστολών που καλείται η Μονάδα μας να εκτελέσει ετησίως , διαθέτοντας πεπαλαιωμένο, για τα σημερινά δεδομένα των δορυφορικών επικοινωνιών και των σύγχρονων συστημάτων εντοπισμού θέσης εξοπλισμό και μη ικανό αριθμό έμψυχου δυναμικού.

  ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
  ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

  1. Ραδιοναυτιλιακά Βοηθήματα :

    Εννοούνται τα βοηθήματα εκείνα που δίνουν πληροφορίες στα Αεροσκάφη για την σχετική θέση τους στον ορίζοντα (αζιμούθιο - απόσταση ) από κάποιο συγκεκριμένο βοήθημα, οδηγίες για ασφαλή προσγείωση με όργανα και γενικώς πληροφορίες για ασφαλή ραδιοπλοήγηση των Αεροσκαφών.
  Σημειωτέον ότι όλα τα Βοηθήματα αυτά έχουν περιοδικότητα διεξαγωγής του Από Αέρα Ελέγχου και κατ΄επέκταση της πιστοποίησής τους (ανά 4μηνο, 8μηνο, 12μηνο αναλόγως) που όταν δεν τηρηθεί, με βάση τους Διεθνείς Κανονισμούς, τίθενται εκτός επιχειρησιακής εκμετάλλευσης , προκαλώντας αντίστοιχες επιπτώσεις στην Εναέρια Κυκλοφορία.
  Τα λειτουργούντα και υπό εγκατάσταση σήμερα Ραδιοναυτιλιακά βοηθήματα της Χώρας αναπτύσσονται κατά είδος και αριθμό ως εξής :
  VOR/DME         50
  NDB                   50
  ILS                     12
  TACAN              28
  RADAR             14

  2. Οπτικά Βοηθήματα :

    Εννοούνται τα οπτικά εκείνα Βοηθήματα τα οποία είναι εγκατεστημένα κατά μήκος των διαδρόμων των Αεροδρομίων - Ελικοδρομίων και δίνουν πληροφορίες - οδηγίες στα Αεροσκάφη - Ελικόπτερα για την ακολουθούμενη γωνία καθόδου και κατ΄επέκταση την ασφαλή προσγείωσή τους.
  Τα λειτουργούντα και υπο εγκατάσταση σήμερα Οπτικά Βοηθήματα της χώρας αναπτύσσονται κατά είδος και αριθμό ως εξής :
  PAPI - VASI - APAPI             70
  HAPI                                          20

  3. Πλήρωμα Αεροσκάφους

  Χειριστές - Ηλεκτρονικοί (Ιπτάμενοι Ελεγκτές)
  Πρόκειται για εξειδικευμένο - εμπειρο προσωπικό, το οποίο έχει εξειδικευθεί στο αντικείμενο του Από Αέρα Ελέγχου Αεροναυτιλιακών Βοηθημάτων , στην Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ) ή και στην αλλοδαπή.
  Με την πολύχρονη εμπειρία τους και την ποιοτική τους απόδοση, συμβάλλουν αποτελεσματικά στη διατήρηση σε πλήρη επιχειρησιακή εκμετάλλευση, χωρίς διακοπή όλων των προαναφερθέντων συστημάτων και κατ΄επέκταση ολόκληρου του Εθνικού Εναερίου χώρου.

  4. Αεροσκάφος  - Σύστημα Από Αέρα Ελέγχου (ΣΑΕ)

  Το Αεροσκάφος με το οποίο επιχειρεί η Μονάδα έχει νηολόγιο  SX-ECG και  είναι τύπου BEECHCRAFT KING AIR 200  ειδικά εξοπλισμένο με  Σύστημα από Αέρα Ελέγχου (ΣΑΕ)  SIERRA  TD-7701 , πιστοποιημένο από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκειμένου να εκτελεί τους Από Αέρα Ελέγχους  μέσω των οποίων ακολούθως πιστοποιείται η επιχειρησιακή εκμετάλλευση όλων των Ραδιοναυτιλιακών συστημάτων που προαναφέρθησαν.
  Το υπάρχον σύστημα Αεροσκάφος - Κονσόλα αντικατέστησε το 1978, τα δύο Αεροσκάφη τύπου DC-3 (Ντακότα) και ένα ελικόπτερο , με τα οποία έως τότε η ΥΠΑ εκτελούσε τους Από Αέρα Ελέγχους των Ραδιοναυτιλιακών και Οπτικών Βοηθημάτων.
  Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του εξολπλισμού της Μονάδας, σε εφαρμογή του οποίου είναι σε τελικό στάδιο οι διαδικασίες προμήθειας νέου Αεροσκάφους, το οποίο προβλέπεται να είναι τύπου CESSNA CITATION X, εξοπλισμένο με υπέρσύγχρονη κονσόλα τύπου AERODATA. Ταυτόχρονα έχει προγραμματισθεί η άμεση αντικατάσταση της κονσόλας του υπάρχοντος Αεροσκάφους οπότε μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος εκσυγχρονισμού οι προοπτικές ανάπτυξης για την Μονάδα θα είναι οι βέλτιστες δυνατές.
  Το Αεροσκάφος υποστηρίζεται τεχνικά :

  1. Από την Ολυμπιακή Αεροπορία σε επίπεδο LINE MAINTENANCE  και Λογιστικης Υποστήριξης , σε εφαρμογή σχετικής Σύμβασης μεταξύ ΥΠΑ - ΟΑ.
  2.  Από εξουσιοδοτημένα επισκευαστικά κέντρα της BEECHCRAFT στην Γερμανία όπου πραγματοποιούνται :
   Α) Η προγραμματισμένη συντήρηση ανάλογα με τις ώρες πτήσεως, στην βάση 800 ωρών, που γίνεται σε 4 κύκλους  των 200 ωρών (PHASE 1 - PHASE 4) , περίπου 2 έως 3 φορές τον χρόνο.
   Β) Οι προσθετες εργασίες (ADDITIONALS) , κατά το μεγαλύτερο μέρος τους.
   Γ) Οι εργασίες καθορισμένου χρόνου (TIME CONTROL) , κατά το μεγαλύτερο μέρος τους.
   Ο ειδικός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός δηλαδή η κονσόλα (Σύστημα Από Αέρα Ελέγχου - ΣΑΕ) υποστηρίζεται τεχνικά και πιστοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τους Ηλεκτρονικούς - Ιπτάμενους Ελεγκτές που υπηρετούν στην Μονάδα.


  ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (NAVAIDS)           ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ FIR ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑ/ΜΠΜ

  1. Ραδιοβοηθήματα VOR/DME

   Οι Από Αέρα Ελεγχοι των VOR/DME πραγματοποιούνται με την συνεργασία δύο ομάδων. Η μία αποτελείται από το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης του συγκεκριμένου κάθε φορά συτήματος , και οι οποίοι δεν ανήκουν στην Μονάδα, ενώ η δεύτερη ομάδα που είναι το πλήρωμα του Αεροσκάφους αποτελείται από τους δύο Χειριστές και δύο Ηλεκτρονικούς  - Ιπτάμενους Ελεγκτές.
  Η Διάρκεια του κάθε ελέγχου είναι περίπου 3 - 4 ώρες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι ώρες μετάβασης - επιστροφής.
  Λαμβάνοντας υπ΄όψη την προβλεπόμενη από την ΜΟΔ16 (Περιοδικός Από Αέρα Ελεγχος Βοηθημάτων Πτήσεως) περιοδικότητα ελέγχου των VOR/DME που κατά μέσο όρο είναι 8 μήνες καθορίζεται ένας συντελεστής 1,5 , με την χρήση του οποίου μπορεί να γίνει μια εκτίμηση των απαιτούμενων κατ΄έτος ελέγχων,  που είναι        50 Ραδιοβοηθήματα Χ 1,5 =  75 Ελεγχοι.

  Α/Α

  VOR/DME

  I.D.

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

  DME CH.

  1

  ΑΘΗΝΑ (ΣΤΡΩΜΑ)

  ATV

  114,4

  91

  2

  AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

  ALX

  113,8

  85

  3

  ΑΡΑΞΟΣ

  ARA

  112,7

  74

  4

  ΓΡΕΒΕΝΑ

  GRV

  116,7

  114

  5

  ΔΙΔΥΜΟ

  DDM

  117,2

  119

  6

  ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Π.Α.)

  ΥΠΟ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

   

  7

  ΖΑΚΥΝΘΟΣ

  ZAT

  110,8

  45

  8

  ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  IRA

  108,8

  25

  9

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ(ΜΙΚΡΑ)

  MKR

  110,8

  45

  10

  ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗ

  TSL

  112,1

  58

  11

  ΙΩΑΝΝΙΝΑ

  YNN

  108,6

  23

  12

  ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ)

  IWA

  113,1

  78

  13

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ

  ΚΑΜ

  112,6

  73

  14

  ΚΑΡΠΑΘΟΣ

  KPC

  111,4

  51

  15

  ΚΑΡΥΣΤΟΣ

  KRO

  112,2

  59

  16

  ΚΑΣΤΟΡΙΑ

  KAS

  114,5

  92

  17

  ΚΕΑ

  ΚΕΑ

  115,0

  97

  18

  ΚΕΡΚΥΡΑ

  KRK

  114,7

  94

  19

  KEΡΚΥΡΑ (ΓΑΡΙΤΣΑ)

  GAR

  108,8

  25

  20

  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

  KFL

  115,5

  102

  21

  ΚΟΖΑΝΗ

  ΚΟΖ

  109,6

  33

  22

  ΚΥΘΗΡΑ

  ΥΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  23

  ΚΩΣ

  KOS

  109,0

  27

  24

  ΛΗΜΝΟΣ

  LMO

  109,2

  29

  25

  ΜΗΛΟΣ

  ΜΙL

  113,5

  82

  26

  ΜΥΚΟΝΟΣ

  MKN

  110,0

  37

  27

  ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΛΕΣΒΟΣ)

  LSV

  114,2

  89

  28

  ΜΥΤΙΛΗΝΗ

  MLN

  109,6

  33

  29

  Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ

  AGH

  110,4

  41

  30

  ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ

  PLH

  114,6

  93

  31

  ΠΡΕΒΕΖΑ

  PRV

  110,0

  37

  32

  ΡΟΔΟΣ (ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ)

  PAR

  108,6

  23

  33

  ΡΟΔΟΣ

  RDS

  115,8

  105

  34

  ΣΑΜΟΣ

  SAM

  111,6

  53

  35

  ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

  SNI

  110,4

  41

  36

  ΣΗΤΕΙΑ

  SIT

  113,3

  80

  37

  ΣΚΟΠΕΛΟΣ

  SKL

  113,4

  81

  38

  ΣΚΥΡΟΣ

  SKS

  116,6

  113

  39

  ΣΟΥΔΑ

  SUD

  108,6

  23

  40

  ΣΠΑΤΑ (Ο3L)

  SAT

  109,6

  33

  41

  ΣΠΑΤΑ (03R)

  SPA

  117,5

  122

  42

  ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΙ (Γ.Ε.Σ.)

  STV

  112,9

   

  43

  ΤΑΝΑΓΡΑ

  TGG

  111,8

  55

  44

  ΤΑΤΟΪ (Π.Α.)

  ΥΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  45

  ΤΡΙΠΟΛΗ

  TRL

  116,2

  109

  46

  ΦΥΣΚΑ

  FSK

  116,4

  111

  47

  ΧΙΟΣ (ΜΕΣΤΑ)

  MES

  117,6

  123

  48

  ΧΙΟΣ

  HOS

  110,8

  45

  49

  ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

  KPL

  108,8

  25

  2. Ραδιοβοήθηματα ILS (Instrument Landing System)

    Οι Από Αέρα Ελεγχοι των ILS πραγματοποιούνται με την συνεργασία τριών ομάδων. Η μία αποτελείται από το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης του συγκεκριμένου κάθε φορά συστήματος , και οι οποίοι δεν ανήκουν στην Μονάδα,  η δεύτερη ομάδα αποτελείται από δύο Ηλεκτρονικούς - Ιπτάμενους Ελεγκτές οι οποίοι παραμένουν στο έδαφος και χειρίζονται τον Θεοδόλιχο ο οποίος είναι απαραίτητος για τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης του Αεροσκάφους στον χώρο, κατά την διάρκεια του ελέγχου, και η τρίτη ομάδα είναι το πλήρωμα του Αεροσκάφους που αποτελείται από τους δύο Χειριστές  και δύο Ηλεκτρονικούς  - Ιπτάμενους Ελεγκτές.
  Η διάρκεια του κάθε ελέγχου είναι περίπου 4 - 5 ώρες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι ώρες μετάβασης - επιστροφής.
  Λαμβάνοντας υπ΄όψη την προβλεπόμενη από την ΜΟΔ16 (Περιοδικός Από Αέρα Ελεγχος Βοηθημάτων Πτήσεως) περιοδικότητα ελέγχου των ILS που κατά μέσο όρο είναι 6 μήνες καθορίζεται ένας συντελεστής 2 , με την χρήση του οποίου μπορεί να γίνει μια εκτίμηση των απαιτούμενων κατ΄έτος ελέγχων,  που είναι    12 Ραδιοβοηθήματα Χ 2 =  24  Ελεγχοι.

  Α/Α

  ILS

  I.D.

  LOC

  G.P.

  DME

  1

  ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Π.Α.)

  ΥΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  2

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Π.Α.)

  ΥΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  3

  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 10

  Ι-ΜΑΚ

  110,9

  330,8

  44

  4

  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 16

  I-TSL

  110,3

  335,0

  40

  5

  Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ (Π.Α.)

  I-ANC

  110,9

  330,8

  44

  6

  ΠΡΕΒΕΖΑ (Π.Α.)

  I-PRV

  110,9

  330,8

  44

  7

  ΡΟΔΟΣ

  I-RDS

  110,3

  335,0

  40

  8

  ΣΠΑΤΑ 03L

  I-ATL

  110,5

  329,6

  42

  9

  ΣΠΑΤΑ 03R

  I-ATR

  111,1

  331,7

  48

  10

  ΣΠΑΤΑ 21L

  I-EVL

  111,1

  331,7

  48

  11

  ΣΠΑΤΑ 21R

  I-EVR

  110,5

  329,6

  42

  12

  ΤΑΝΑΓΡΑ (Π.Α.)

  ΥΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  3. Ραδιοβοηθήματα TACAN

   Οι Από Αέρα Ελεγχοι των TACAN πραγματοποιούνται με την συνεργασία τριών ομάδων. Η μία αποτελείται από το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης του συγκεκριμένου κάθε φορά συστήματος , και οι οποίοι δεν ανήκουν στην Μονάδα,  η δεύτερη ομάδα αποτελείται από δύο Ηλεκτρονικούς - Ιπτάμενους Ελεγκτές οι οποίοι παραμένουν στο έδαφος και χειρίζονται τον Θεοδόλιχο ο οποίος είναι απαραίτητος για τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης του Αεροσκάφους στον χώρο, κατά την διάρκεια του ελέγχου, και η τρίτη ομάδα είναι το πλήρωμα του Αεροσκάφους που αποτελείται από τους δύο Χειριστές  και δύο Ηλεκτρονικούς  - Ιπτάμενους Ελεγκτές.
  Η διάρκεια του κάθε ελέγχου είναι περίπου  3 - 4 ώρες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι ώρες μετάβασης - επιστροφής.
  Λαμβάνοντας υπ΄όψη την προβλεπόμενη από την ΜΟΔ16 (Περιοδικός Από Αέρα Ελεγχος Βοηθημάτων Πτήσεως) περιοδικότητα ελέγχου των TACAN που κατά μέσο όρο είναι 6 μήνες καθορίζεται ένας συντελεστής 2 , με την χρήση του οποίου μπορεί να γίνει μια εκτίμηση των απαιτούμενων κατ΄έτος ελέγχων,  που είναι   26 Ραδιοβοηθήματα Χ 2 =  52  Ελεγχοι.
  H Μονάδα Πτητικών Μέσων έχει την ευθύνη Ελέγχου μόνο του TACAN Κοτρωνίου το οποίο ανήκει στο Πολεμικό Ναυτικό. Την ευθύνη Ελέγχου των υπολοίπων έχει η Πολεμική Αεροπορία και συγκεκριμένα η 112ΠΜ/ΡΒ. Επειδή όμως το ειδικά εξοπλισμένο Αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας YS11 - 143 , είναι πεπαλαιωμένο και παραμένει καθηλωμένο για μεγάλα χρονικά διαστήματα , σε εφαρμογή σχετικής Διϋπουργικής απόφασης, τους ελέγχους για όσο χρονικό διάστημα τυχόν  απαιτηθεί, πραγματοποιεί η Μονάδα μας σε συνεργασία με προσωπικό της 112ΠΜ/ΡΒ.

  Α/Α

  TACAN

  I.D.

  CH.

  1

  ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ

  AML

  61

  2

  ΑΡΑΞΟΣ

  ARX

  71

  3

  ΕΛΕΥΣΙΝΑ

  ELF

  19

  4

  ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  RKL

  20

  5

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ

  KLM

  99

  6

  ΚΑΡΠΑΘΟΣ

  RPA

  33

  7

  ΚΑΣΤΕΛΙ

  KSL

  56

  8

  ΚΟΤΡΩΝΙ (Π.Ν.)

  KRN

  101

  9

  ΚΥΘΗΡΑ

  KTR

  31

  10

  ΛΑΡΙΣΑ

  LAR

  27

  11

  ΛΗΜΝΟΣ

  LMN

  95

  12

  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

  MKA

  100

  13

  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΜΙΚ)

  MIK

  121

  14

  ΜΗΛΟΣ

  MLS

  125

  15

  Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ

  ANL

  103

  16

  ΠΡΕΒΕΖΑ

  PRV

  29

  17

  ΡΟΔΟΣ

  ROD

  121

  18

  ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

  SAN

  111

  19

  ΣΚΟΠΕΛΟΣ

  SKL

  24

  20

  ΣΚΥΡΟΣ

  SKY

  108

  21

  ΣΟΥΔΑ

  SUD

  49

  22

  ΤΑΝΑΓΡΑ

  TGR

  21

  23

  ΤΑΤΟΪ

  ΥΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  24

  ΤΡΙΠΟΛΗ

  ΥΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  25

  ΤΥΜΠΑΚΙ

   

  35

  26

  ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

  KRP

  90

  4. Ραδιοβοηθήματα NDB

  Οι Από Αέρα Ελεγχοι των NDB πραγματοποιούνται μόνο από το πλήρωμα του Αεροσκάφους.
  Η διάρκεια του κάθε ελέγχου είναι περίπου 3-4 ώρες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι ώρες μετάβασης - επιστροφής. Για την διευκόλυνση του προγράμματος πτήσεων και εξοικονόμιση ωρών πτήσεως στον προαναφερόμενο χρόνο γίνεται προσπάθεια εκτέλεσης 2- 3 ελέγχων γειτονικών Ραδιοβοηθημάτων σε κάθε αποστολή.
  Λαμβάνοντας υπ΄όψη την προβλεπόμενη από την ΜΟΔ16 (Περιοδικός Από Αέρα Ελεγχος Βοηθημάτων Πτήσεως) περιοδικότητα ελέγχου των NDB που  είναι 12 μήνες καθορίζεται ένας συντελεστής 0,5 , με την χρήση του οποίου μπορεί να γίνει μια εκτίμηση των απαιτούμενων κατ΄έτος ελέγχων,  που είναι                                    45 Ραδιοβοηθήματα Χ 0,5 =  23 έλεγχοι

  Α/Α

  NDB

  I.D

  FREQ.

  1

  ΑΙΓΙΝΑ

  EGN

  387

  2

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

  ALP

  351

  3

  ANΔΡΑΒΙΔΑ

  AML

  367

  4

  ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

  ATL

  422

  5

  ΔΕΚΕΛΕΙΑ

  DEK

  388

  6

  ΕΛΕΥΣΙΝΑ

  ELF

  418

  7

  ΖΑΚΥΝΘΟΣ

  ZAT

  326

  8

  ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  HER

  431

  9

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  THS

  345

  10

  ΙΚΑΡΙΑ

  ΙΚΑ

  322

  11

  ΙΩΑΝΝΙΝΑ

  ΙΟΑ

  340

  12

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ

  ΚΤΑ

  348

  13

  ΚΑΡΠΑΘΟΣ

  KRC

  314

  14

  ΚΑΡΥΣΤΟΣ

  KRS

  286

  15

  ΚΑΣΟΣ

  ΚΑΟ

  333

  16

  KΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ

  KZO

  416

  17

  ΚΑΣΤΟΡΙΑ

  KSO

  372

  18

  ΚΕΡΚΥΡΑ

  ΚΕΚ

  403

  19

  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

  KEF

  318

  20

  ΚΟΖΑΝΗ

  ΚΖΝ

  291

  21

  ΚΟΡΙΝΘΟΣ

  KOR

  392

  22

  ΚΥΘΗΡΑ

  ΚΙΤ

  372

  23

  ΚΩΣ

  KOS

  311

  24

  ΛΑΡΙΣΑ

  LSA

  362

  25

  ΛΕΡΟΣ

  LRO

  419

  26

  ΜΥΤΙΛΗΝΗ

  LVO

  397

  27

  ΛΗΜΝΟΣ

  LIO

  270

  28

  MHΛΟΣ

  MLO

  378

  29

  ΜΥΚΟΝΟΣ

  ΜΚΟ

  401

  30

  Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ

  ΝΑΝ

  355

  32

  ΝΑΞΟΣ

  ΝΧΟ

  326

  32

  ΠΑΡΟΣ

  PAO

  386

  33

  ΠΡΕΒΕΖΑ

  PRV

  353

  34

  ΡΟΔΟΣ

  ROS

  339

  35

  ΣΑΜΟΣ

  SMO

  375

  36

  ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

  THR

  307

  37

  ΣΚΙΑΘΟΣ

  SKC

  326

  38

  ΣΗΤΕΙΑ

  STA

  337

  39

  ΣΟΥΔΑ

  SUD

  409

  40

  ΣΥΡΟΣ

  SYR

  417

  41

  ΦΥΣΚΑ

  FIS

  314

  42

  XIOΣ

  HIO

  299

  43

  ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

  KHR

  327

  5. RADAR

    Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, σε αρχικό και περιοδικό κατ΄έτος Από Αέρα Ελεγχο υπόκεινται μόνο τα πρωτεύοντα συστήματα RADAR. Oι Ελεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται με την συνεργασία δύο ομάδων. Η μία είναι η προβλεπόμενη ομάδα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΑΣΕΕΧ), και η άλλη αποτελείται από δύο Χειριστές και έναν Ηλεκτρονικό - Ιπτάμενο Ελεγκτή που είναι το πλήρωμα του Αεροσκάφους.
  Λαμβάνοντας υπ΄όψη την προβλεπόμενη από την ΜΟΔ16 (Περιοδικός Από Αέρα Ελεγχος Βοηθημάτων Πτήσεως) περιοδικότητα ελέγχου των πρωτευόντων RADAR  είναι 12 μήνες καθορίζεται ένας συντελεστής 1 , με την χρήση του οποίου μπορεί να γίνει μια εκτίμηση των απαιτούμενων κατ΄έτος ελέγχων,  που είναι                             7 RADAR  Χ 1 =  7  Ελεγχοι.

  A/A

  RADAR

  ΤΥΠΟΣ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  1

  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

  PRIMARY-SECONDARY

  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

  2

  ΣΠΑΤΩΝ (ΚΑΜΑΡΑ)

  PRIMARY-SECONDARY

  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

  3

  ΣΠΑΤΩΝ (ΜΕΡΕΝΤΑ)

  SECONDARY

  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

  4

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  PRIMARY-SECONDARY

  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

  5

  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  PRIMARY-SECONDARY

  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

  6

  ΡΟΔΟΥ

  PRIMARY-SECONDARY

  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

  7

  ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  PRIMARY-SECONDARY

  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

  8

  ΥΜΗΤTΟΥ

  PRIMARY-SECONDARY

  ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

  9

  ΠΗΛΙΟΥ

  SECONDARY

  ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

  10

  ΛΕΥΚΑΔΑΣ

  SECONDARY

  ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

  11

  ΘΑΣΟΥ

  ΥΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  12

  ΚΑΡΠΑΘΟΥ

  SECONDARY

  ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

  13

  ΚΥΘΗΡΩΝ

  SECONDARY

  ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

  14

  ΡΟΔΟΥ (ΑΤΑΒΥΡΟΣ)

  SECONDARY

  ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

  6. Οπτικά συστήματα (PAPI - VASI - HAPI )

  Οι Από Αέρα Ελεγχοι των Οπτικών Συστημάτων (PAPI - HAPI - VASI) πραγματοποιούνται με την συνεργασία τριών ομάδων. Η μία αποτελείται από το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης του συγκεκριμένου κάθε φορά συστήματος , και οι οποίοι δεν ανήκουν στην Μονάδα,  η δεύτερη ομάδα αποτελείται από δύο Ηλεκτρονικούς - Ιπτάμενους Ελεγκτές οι οποίοι παραμένουν στο έδαφος και χειρίζονται τον Θεοδόλιχο ο οποίος είναι απαραίτητος για τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης του Αεροσκάφους στον χώρο, κατά την διάρκεια του ελέγχου, και η τρίτη ομάδα είναι το πλήρωμα του Αεροσκάφους που αποτελείται από τους δύο Χειριστές  και έναν  Ηλεκτρονικό  - Ιπτάμενο Ελεγκτή.
  Ο ανωτέρω έλεγχος συνήθως πραγματοποιείται κατά τις νυκτερινές ώρες και ο αριθμός των ελέγχων εκτιμάται σε 15 περίπου κατ΄έτος δεδομένου ότι για τα συστήματα αυτά δεν προβλέπεται περιοδικότητα. Η διάρκεια του ελέγχου είναι περίπου 3 - 4 ώρες συμπεριλαμβανομένων των ωρών μετάβασης και επιστροφής.

  Α/Α

  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ

   

  ΑΚΡΑ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ

  1

  ΑΓΡΙΝΙΟΥ

  Π.Α.

  09

  2

  ΑΓΡΙΝΙΟΥ

  Π.Α.

  29

  2

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

   

  7

  3

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

   

  25

  4

  ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ

  Π.Α.

  16

  5

  ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ

  Π.Α.

  34

  6

  ΑΡΑΞΟΥ

  Π.Α.

  36

  7

  ΑΡΑΞΟΥ

  Π.Α.

  18

  8

  ΖΑΚΥΝΘΟΥ

   

  16

  9

  ΖΑΚΥΝΘΟΥ

   

  34

  10

  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  Π.Α.

  09

  11

  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  Π.Α.

  27

  12

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

   

  10

  13

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

   

  28

  14

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

   

  16

  15

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

   

  34

  16

  ΙΚΑΡΙΑΣ

   

  15

  17

  ΙΚΑΡΙΑΣ

   

  33

  18

  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

   

  14

  19

  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

   

  32

  20

  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

   

  34

  21

  ΚΑΡΠΑΘΟΥ

  Π.Α.

  12

  22

  ΚΑΡΠΑΘΟΥ

  Π.Α.

  32

  23

  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

  Π.Α.

  17

  24

  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

  Π.Α.

  35

  25

  ΚΕΡΚΥΡΑΣ

   

  17

  26

  ΚΕΡΚΥΡΑΣ

   

  35

  27

  ΚΩ

   

  15

  28

  ΚΩ

   

  33

  29

  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

   

  14

  30

  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

   

  32

  31

  ΚΟΖΑΝΗΣ

   

  32

  32

  ΚΥΘΗΡΩΝ

   

  02

  33

  ΚΥΘΗΡΩΝ

   

  20

  34

  ΛΑΡΙΣΑΣ

  Π.Α.

  26

  35

  ΛΑΡΙΣΑΣ

  Π.Α.

  08

  36

  ΛΗΜΝΟΣ

  Π.Α.

  04

  37

  ΛΗΜΝΟΣ

  Π.Α.

  22

  38

  ΜΥΚΟΝΟΥ

   

  34

  39

  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

   

  15

  40

  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

   

  33

  41

  ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  Π.Α.

  07R

  42

  ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  Π.Α.

  07L

  43

  ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  Π.Α.

  25R

  44

  ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  Π.Α.

  25L

  45

  ΡΟΔΟΥ

   

  07

  46

  ΡΟΔΟΥ

   

  25

  47

  ΣΑΜΟΥ

   

  09

  48

  ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

  Π.Α.

  16

  49

  ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

  Π.Α.

  34

  50

  ΣΚΙΑΘΟΥ

   

  02

  51

  ΣΚΙΑΘΟΥ

   

  20

  52

  ΣΠΑΤΩΝ

   

  21L

  53

  ΣΠΑΤΩΝ

   

  21R

  54

  ΣΠΑΤΩΝ

   

  03L

  55

  ΣΠΑΤΩΝ

   

  03R

  56

  ΣΥΡΟΥ

   

  18

  57

  ΣΥΡΟΥ

   

  36

  58

  ΤΑΝΑΓΡΑΣ

  Π.Α.

  10

  59

  ΤΑΝΑΓΡΑΣ

  Π.Α.

  28

  60

  ΧΑΝΙΩΝ

  Π.Α.

  11

  61

  ΧΑΝΙΩΝ

  Π.Α.

  29

  62

  ΧΙΟΥ

   

  01

  63

  ΧΙΟΥ

   

  19

  64

  ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

   

  05

  65

  ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

   

  23

  66

  Δ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ

   

  23

   

  • Στα συστήματα με την ένδειξη Π.Α. την ευθύνη ελέγχου και λειτουργίας έχει η Πολεμική Αεροπορία. Ελέγχονται από την ΜΠΜ περιστασιακά και εφ΄όσον υπάρξει σχετική απαίτηση.
  • Υπάρχουν εγκατεστημένα και σταδιακά δίνονται σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση 29 συστήματα ΗΑΡΙ σε αντίστοιχα ελικοδρόμια.
  • Στην περιοχή των Κυκλάδων υπάρχουν εγκατεστημένα και σταδιακά δίνονται σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση 10 συστήματα ΑΡΑΡΙ σε αντίστοιχα ελικοδρόμια.

  ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΜΠΜ)

  • Από Αέρα Ελεγχος και ακολούθως πιστοποίηση Ενόργανων Διαδικασιών Προσέγγισης και Αναχώρησης - Αεροδιαδρόμων . Οι έλεγχοι αυτοί είναι κατά μέσο όρο  5-10 ετησίως, η μέση χρονική διάρκεια είναι της τάξεως των 3 ωρών συμπεριλαμβανομένων των ωρών μετάβασης επιστροφής. Κατά κανόνα συνδυάζονται με τον περιοδικό έλεγχο των εμπλεκομένων Ραδιοβοηθημάτων για εξοικονόμηση κόστους αλλά και ωρών πτήσης του Αεροσκάφους.
  • Αρχικοί μετά την εγκατάσταση Από Αέρα Ελεγχοι Ραδιοβοηθημάτων και Οπτικών Συστημάτων . Ο αριθμός αυτών των ελέγχων δεν μπορεί να υπολογισθεί με ακρίβεια διότι εξαρτώνται από τα σε εξέλιξη προγράμματα νέων εγκαταστάσεων ή αντικαταστάσεων των αντιστοίχων συστημάτων της ΥΠΑ και του ΓΕΑ . Οι έλεγχοι αυτοί είναι ιδιαίτερα χρονοβόροι και επίπονοι διότι προβλέπουν λεπτομερείς αρχικές ρυθμίσεις των συσκευών. Σαν τάξη μεγέθους για έναν τέτοιας μορφής έλεγχο συστήματος  VOR/DME, απαιτούνται περίπου 5 - 6  ώρες ενώ για ένα σύστημα ILS υπερβαίνει τις 15.
  • Ειδικοί έλεχοι για την καταλληλότητα θέσης εγκατάστασης Ραδιοβοηθημάτων (SITE EVALUATION). Αυτοί οι έλεγχοι γίνονται μετά από απαίτηση της αρμόδιας Διεύθυνσης και έχουν σχέση με τα προγράμματα νέων εγκαταστάσεων ή αντικαταστάσεων των αντιστοίχων συστημάτων της ΥΠΑ και του ΓΕΑ. Ο αριθμός τους σε ετήσια βάση δεν μπορεί να προκαθορισθεί κατά κανόνα όμως δεν υπαιρβαίνει τους 2 - 3 ετησίως.
  • Ειδικοί Από Αέρα Ελεγχοι (SPECIAL). Αυτοί διενεργούνται κάτω από ορισμένες συνθήκες, συνήθως μετά από εκτεταμένη βλάβη του Ραδιοβοηθήματος  κατόπιν σχετικής απαίτησης του έχοντος την τεχνική υποστήριξη ή των  Υπηρεσίων Εναερίου Κυκλοφορίας.
  • Διερευνητικοί έλεγχοι μετά από ατύχημα (AFTER ACCIDENT).
  • Ειδικές πτήσεις για έλεγχο παρεμβολών στις συχνότητες που χρησιμοποιούνται από την Αεροναυτιλία.
  • Ειδικές πτήσεις για έλεγχο ραδιοκάλυψης συχνοτήτων επικοινωνίας εδάφους -αέρος.
  • Ειδικές πτήσεις μεταφοράς Διοικητικών παραγόντων (Υπουργοί - Δ/ΥΠΑ) ή κατεπείγουσα μεταφορά προσωπικού της ΥΠΑ.
  • Ανάλυση αποτελεσμάτων Από Αέρα Ελέγχων , σύνταξη των σχετικών εκθέσεων και απόδοση των Ραδιοναυτιλιακών Βοηθημάτων σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση

  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟ ΑΕΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

  Πρέπει να τονισθεί ότι τοσο οι χειριστές όσο και οι Ηλεκτρονικοί - Ιπτάμενοι Ελεγκτές κατά την εκτέλεση του Από Αέρα Ελέγχου έχουν να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες :

  • Υπερβολική ζέστη το καλοκαίρι κάτω από τον ήλιο , όπου αυτό απαιτείται (προσωπικό εδάφους)
  • Υπερβολικό κρύο τον χειμώνα στις βόρειες περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα στους ελέγχους που έχουν μεγάλη διάρκεια, όπως π.χ. έλεγχος των ILS στο Αεροδρόμιο Μακεδονία (προσωπικό εδάφους)
  • Καταπόνηση του πληρώματος στο Αεροσκάφος λόγω, δύσκολων ελιγμών που απαιτούνται για την διενέργεια του Ελεγχου,  πιθανών αναταράξεων, που ορισμένες φορές είναι ιδιαίτερα ισχυρές (π.χ. Αερολιμένας  «Ελ. Βενιζέλος»), καιρικών συνθηκών και χαμηλού ύψους πτήσης κατά την διάρκεια του ελέγχου.
  • Παράταση του προγραμματισμένου χρόνου εργασίας με ανάλογη υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο ή να αντιμετωπισθούν τεχνικά προβλήματα του υπό έλεγχο Ραδιοβοηθήματος που συνήθως προκύπτουν.

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

  Σύμφωνα με τα όσα προλύπτουν από τους πίνακες των υπό έλεγχο Ραδιοναυτιλιακών και Οπτικών Συστημάτων και με την προϋπόθεση ότι υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης ολόκληρου του προβλεπόμενου προγράμματος των Από Αέρα Ελέγχων (διαθεσιμότητα Αεροσκάφους - Πληρωμάτων) , μπορεί να γίνει η κατωτέρω αριθμητική προσέγγιση του επιτελούμενου έργου σε ώρες πτήσεως :

  ΕΙΔΟΣ ΠΤΗΣΗΣ

  ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ

  ΩΡΕΣ

  VOR/DME

  75

  3.5

  262

  ILS

  24

  6

  144

  TACAN

  10

  3.5

    35

  NDB

  24

  3.5

    84

  RADAR

  7

  6

    42

  PAPI

  15

  2.5

    37

  COMMISSIONING

  10

  6

    60

  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

  ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

    70

  ΚΥΠΡΟΣ - ΑΛΒΑΝΙΑ

  ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

   80

        ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ  ΣΥΝΟΛΟΥ ΩΡΩΝ ΠΤΗΣΕΩΣ

            814

       Να σημειωθεί ότι με τα σημερινά δεδομένα ο αριθμός αυτός των αποστολών και κατ΄επέκταση των ωρών πτήσεως δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί λόγω  παλαιότητας του εξοπλισμού , Αεροσκάφος - Σύστημα Από Αέρα Ελέγχου (ΣΑΕ), γεγονός το οποίο όμως δεν επηρεάζει άμεσα την Πιστοποίηση του Εθνικού Εναερίου Χώρου,  δίνοντας προτεραιότητα στην έγκαιρη εκτέλεση του τρέχοντος κάθε φορά, προγράμματος περιοδικών Από Αέρα Ελέγχων.

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  2000 - 2004

  ypa1

   

  ypa2

   

   

 
designed & hosted by webdb